1He thong dang nang cap! Vui long tro lai sau it phut.